Maria Mughal

Kuvataiteilija
Visual Artist

Näyttelyitä   Exhibitions

Reflections

Galleria Bronda 2013

Reflections

Galleria Bronda 2013

Reflections from the surrounding world give me a chance to approach questions like: Who am I, where do I belong and what do I feel. In this exhibition I wanted to study changes associated to different ages of women and what those changes reveal to us.

Ympäröivän todellisuuden esittämät heijastukset antavat minulle mahdollisuuden lähestyä kysymyksiä siitä, kuka olen, mihin kuulun ja mitä tunnen, sisäisen näkemykseni lisäksi myös ulkoa käsin. Halusin tarkastella näyttelyssäni naisen eri ikäkausiin liittyviä muutoksia ja mitä ne paljastavat meille.

Äidit Mothers

Galleria Bronda 2007

Mothers is a deeply personal exhibition for me. I delivered my first child a day before the exhibition opening. In my paintings I wanted to look into the different roles of motherhood and impressions related to it.

Äidit on minulle syvästi henkilökohtainen näyttely, jonka teokset maalasin ollessani raskaana ja jonka avajaiset vietettiin päivä esikoiseni syntymän jälkeen. Halusin tarkastella maalauksissani äitiyden eri rooleja ja siihen liittyviä mielikuvia.

Julkisia⁠teoksia   Public works of art

Taidekeskus Salmelan
kesänäyttely

2005

Circles were the central visual elements in this exhibition. I experience them visually as a strong feministic symbol of life’s continuity and the cycle of all things.

Näyttelykokonaisuuteni teoksissa oli keskeisenä elementtinä ympyrä, jonka koen vahvasti feminiinisenä symbolina elämän jatkuvuudesta ja kaiken kiertokulusta.

Kokemus siitä, että voin koskettaa ihmisiä taiteellani on yksi arvokkaimpia asioita ammatissani.