Maria Mughal

Kuvataiteilija
Visual Artist

Näyttelyitä   Exhibitions

Reflections

Galleria Bronda 2013

Reflections

Galleria Bronda 2013

Reflections from a surrounding reality give me a chance to approach questions like: Who am I, where do I belong and what do I feel, from outside in addition of insight. In this exhibition I wanted to study changes associated to different ages of women and what those changes reveal to us.

Ympäröivän todellisuuden esittämät heijastukset antavat minulle mahdollisuuden lähestyä kysymyksiä siitä, kuka olen, mihin kuulun ja mitä tunnen, sisäisen näkemykseni lisäksi myös ulkoa käsin. Halusin tarkastella näyttelyssäni naisen eri ikäkausiin liittyviä muutoksia ja mitä ne paljastavat meille.

Mothers Äidit

Galleria Bronda 2007

Mothers Äidit

Galleria Bronda 2007

Mothers is deeply personal exhibition for me since I was pregnant when I painted it and I delivered my first child a day before exhibition opening. In my paintings I wanted to look into different roles of motherhood and impressions related to it.

Äidit on minulle syvästi henkilökohtainen näyttely, jonka teokset maalasin ollessani raskaana ja jonka avajaiset vietettiin päivä esikoiseni syntymän jälkeen. Halusin tarkastella maalauksissani äitiyden eri rooleja ja siihen liittyviä mielikuvia.

Julkisia teoksia

Public works of art

Artistic statement

Huomaan palaavani maalausteni aiheena naiseuteen näyttely toisensa jälkeen ja tarkastelevani sen avulla koko ihmisyyttä löytääkseni jotain meille kaikille yhteistä.
Esittävyys on minulle luonnollinen valinta, mutta töissäni on aina ollut myös ei-esittäviä elementtejä, jotka mahdollistavat värien kanssa työskentelyn laajemmin kuin vain puhtaasti esittävä ilmaisutapa. Maalaamisen lisäksi teen julkisen taiteen projekteja.

Artistic statement

Looking back I realise I have returned time after time to womanhood as a subject of my paintings. But I study humanity in order to find something common for us all. Figurative painting is a natural choice for me, but my works have always had abstract elements that allow me to work more widely with colors. In addition to painting I do public art projects.

Salmelan kesänäyttely

Salmela 2005

Salmelan kesänäyttely

Salmela 2005

Circles were the central visual elements in this exhibition. I experience them visually as a strong feministic symbol of life’s continuity and the cycle of all things.

Näyttelykokonaisuuteni teoksissa oli keskeisenä elementtinä ympyrä, jonka koen vahvasti feminiinisenä symbolina elämän jatkuvuudesta ja kaiken kiertokulusta.